20 postaci, które miały największy wpływ na dzieje ludzkości

Gdyby nie oni, dzisiejszy świat wyglądałby inaczej…

1. Mahomet – prorok oraz twórca islamu

Muzułmanie wierzą , że jest on ostatnim prorokiem jedynego Boga Allaha , a Koran – święta ksiega islamu , przekazana została mu przez Boga podczas objawień.

2. Sir Isaac Newton – angielski matematyk , astronom , fizyk , filozof , historyk , alchemik i badacz Biblii.

Przedstawił prawo powszechnego ciążenia. Jego badania doprowadziły do rewolucji w świecie nauki i przyjęcia teorii heliocentrycznej.

3. Jezus Chrystus – pomazaniec , mesjasz , namaszczony.

Główna postać chrześcijaństwa. Według wierzących założyciel Kościoła , Syn Boży i Zbawiciel. Dla wielu wyznań Jezus jest wcielenim Boga w osobie Syna Bożego. W islamie jest uznawany za proroka.

4. Budda Siakjamuni – twórca jednej z powszechnych na świecie religii – buddyzmu.

5. Konfucjusz – filozof chiński. Twórca konfucjonizmu.

6. Paweł z Tarsu, Paweł Apostoł – teolog żydowski zwany Apostołem Narodów.

7. Cai Lun – wynalazca papieru.

8. Johannes Gutenberg – twórca pierwszej metody druku na świecie.

9. Krzysztof Kolumb – odkrywca Ameryki.

10. Albert Einstein – jeden z największych myślicieli XX wieku.

Twórca ogólnej i szczególnej teorii względności , współtwórca korpuskularno-falowej teorii światła. Nagrodzony Noblem za wyjaśnienie efektu fotoelektrycznego. Geniusz.

11. Ludwik Pasteur – naukowiec , chemik i prekursor mikrobiologii.

12. Galileusz – astronom , filozof , fizyk. Twórca podstaw nowożytnej fizyki oraz teorii heliocentrycznej.

13. Arsystoteles – obok Platona i Sokratesa , najsławniejszy filozof grecki.

Twórca arystotelizmu , chrześcijańska odmiana zwana jest tomizmem i do dziś uważana jest za oficjalną filozofię Kościoła Katolickiego.

14. Euklides – antyczny grecki matematyk , znany jest najbardziej jako „ojciec geometrii” , dzięki swojemu wyjątkowemu dziełu „Elementom”.

15.Mojżesz – jest postacią biblijną , przywódca izraelitów podczas ich ucieczki z Egiptu do Ziemi Obiecanej.

16.Charles Darwin – twórca teorii ewolucji.

17.Qin Shi Huang – pierwszy cesarz Chin , zjednoczyciel Walczących Królestw na terenie Chin.

18.Oktawian August – wnuk siostry Juliusza Cezara , pierwszy cesarz rzymski.

19.Mikołaj Kopernik – polski astronom , matematyk , prawnik , ekonomista , lekarz , astrolog. „Wstrzymał Słońce , ruszył Ziemię.

20.Antoine Lavoisier – fizyk oraz chemik , stracony na gilotynie podczas Rewolucji francuskiej. Twórca pierwszej wersji prawa zachowania masy.

Dodaj komentarz